ഭരണം

ഭരണസമിതി

ശ്രീ. ആർ.ശശിധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ , ചേന്നായത്ത്

പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീ. ആർ.ബിജു

വൈസ് പ്രസിഡൻറ്

ശ്രീ. എസ്.ദിലീപ് കുമാർ

സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ആർ.ജയകൃഷ്ണൻ

ജോ. സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. സി.പ്രമോദ്കുമാർ

ട്രഷറർ

ശ്രീമതി. എസ്. രാധാമണി

ഊരാൺമ പ്രതിനിധി

ശ്രീ. സാജൻ നായർ എം.സി

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. തേരകത്ത് മണി

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ഇ.കെ.സോമരാജൻ നായർ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ആർ.അരുൺ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ആർ.ബിജു

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. എം.എ.ജനാർദ്ദനൻ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. സുധാകരൻ നായർ എസ്

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. അനിൽ നെടുമ്പള്ളിൽ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. അരുൺ താന്നിക്കൽ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. എം. ഗിരി ദാസ്

ഭരണസമിതി അംഗം

ക്ഷേത്രം തന്ത്രി

ബ്രഹ്മശ്രീ. രമേഷ് ഭാനു ഭാനു പണ്ടാരത്തിൽ

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ

ബ്രഹ്മശ്രീ. മാധവൻ നമ്പൂതിരി

മേൽശാന്തി

ബ്രഹ്മശ്രീ. ശ്രീകുമാർ നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തി

മേൽശാന്തി

ശ്രീ. ജയകൃഷ്ണൻ

Manager

ശ്രീ.ശ്രീഹരി

അക്കൗണ്ടന്റ്

ശ്രീ. ഗിരിഷ്

കഴകം

ശ്രീ. രാംരാജ്

നാദസ്വരം

ശ്രീ. സമ്പത്ത് ചന്ദ്രൻ

തകിൽ

ശ്രീ. ശശിധരൻ നായർ.പി.വി

സെക്യൂരിറ്റി

ശ്രീമതി. കാർത്ത്യായനി

സ്വീപ്പർ