ഭരണം

ഭരണസമിതി

ശ്രീമതി. എസ്. രാധാമണി

പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീ. തേരകത്ത് മണി

വൈസ് പ്രസിഡൻറ്

എസ്.സുധാകരൻ നായർ

സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. സി.പ്രമോദ്കുമാർ

ജോ. സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ആർ.അരുൺ

ട്രഷറർ

ശ്രീ. ആർ.ശശിധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ

ഊരാൺമ പ്രതിനിധി

ശ്രീ. എസ്.ദിലീപ് കുമാർ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. സാജൻ നായർ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ഇ.കെ.സോമരാജൻ നായർ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ഗോപിനാഥൻ നായർ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ആർ.ബിജു

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. എം.കെ ജനാർദ്ദനൻ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. എസ്.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. മോഹൻ ജെ നായർ

ഭരണസമിതി അംഗം

ശ്രീ. ജയരാജ്

ഭരണസമിതി അംഗം

ക്ഷേത്രം തന്ത്രി

ബ്രഹ്മശ്രീ. രമേഷ് ഭാനു ഭാനു പണ്ടാരത്തിൽ

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ

ബ്രഹ്മശ്രീ. മാധവൻ നമ്പൂതിരി

മേൽശാന്തി

ബ്രഹ്മശ്രീ. ശ്രീകുമാർ നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തി

മേൽശാന്തി

ശ്രീ. ജയകൃഷ്ണൻ

Manager

ശ്രീ.ശ്രീഹരി

അക്കൗണ്ടന്റ്

ശ്രീ. ഗിരിഷ്

കഴകം

ശ്രീ. രാംരാജ്

നാദസ്വരം

ശ്രീ. സമ്പത്ത് ചന്ദ്രൻ

തകിൽ

ശ്രീ. ശശിധരൻ നായർ.പി.വി

സെക്യൂരിറ്റി

ശ്രീമതി. കാർത്ത്യായനി

സ്വീപ്പർ